X
عضویت در سیدو
صدسو

صدسو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته معماری

مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی

مطالعات ویژه شهری رشته معماری گرایش شهرسازی
اولین سرشماری نفوس توسط مدرسه دارالفنون برای تهران انجام شد 130000 نفر داخل حصار تهران و 17000 نفر خارج از دیوار بودند

توضیحات بیشتر

دانلود 11,900 تومان

سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی
اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید چنانچه نتوان ماهیتاً برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود

توضیحات بیشتر

دانلود 10,900 تومان

زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی
یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـه انـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود

توضیحات بیشتر

دانلود 8,900 تومان

پروژه نهایی موزه مدرن

پروژه نهایی موزه مدرن
‍پروژه کامل در مورد طراحی موزه مدرن همراه با عکسنقشهمدارسایت و غیره

توضیحات بیشتر

دانلود 43,000 تومان

پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس

پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس
طراحی اورژانس

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

معماری یونان

معماری یونان
شیوه های معماری یونان

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

بررسی معماری دوری صفوی

بررسی معماری دوری صفوی
معماری اسلامی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

جزوه معماری فولدینگ رشته معماری

جزوه معماری فولدینگ  رشته معماری
جزوه معماری فولدینگ رشته معماری ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شد و بعد به تعریف فولدینگ در معماری و سپس به نمونه هایی از کارهای معماران در فولدینگ سبک فولدینگ پرداخته شده كه با فرمت پی دی اف در 56 صفحه آماده شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 6,700 تومان

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری
جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران است كه با فرمت پی دی اف در 68صفحه آماده شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

جزوه ایستایی معماری

جزوه ایستایی معماری
جزوه ایستایی معماری كه با فرمت پی دی اف در 79 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,200 تومان

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

جزوه زبان تخصصی هنر معماری
جزوه زبان تخصصی هنر معماری كه با فرمت پی دی اف در 196 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,400 تومان

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری
جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری كه با فرمت پی دی اف در 132 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

جزوه درك عمومی معماری

جزوه درك عمومی معماری
جزوه درك عمومی معماری كه با فرمت پی دی اف در 130 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در 144 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,900 تومان

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست
جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست كه با فرمت پی دی اف در 267 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ کاملا تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,900 تومان

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری
جزوه عناصر جزئیات رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در 462صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

جزوه معماری منظر

جزوه معماری منظر
جزوه معماری منظر كه با فرمت پی دی اف در 109صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

توضیحات بیشتر

دانلود 7,400 تومان

جزوه مبانی نظری معماری

جزوه مبانی نظری معماری
جزوه مبانی نظری معماری كه با فرمت پی دی اف در 137 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

توضیحات بیشتر

دانلود 7,600 تومان

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب
این جزوه درمورد تاریخ معماری معاصر غرب رشته معماری است كه با فرمت پی دی اف در 246 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,500 تومان

جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 174صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95

توضیحات بیشتر

دانلود 8,600 تومان

جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)

جزوه تاریخ معماری (قسمت اول)
این جزوه درمورد تاریخ معماری (قسمت اول) است كه با فرمت پی دی اف در 182صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,900 تومان