کل محصولات فروشگاه - صدسو

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مبانی نظری سیستم های کنترل پوسچرال، رابطه تعادل و دشواری تکلیف، تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی، تیپ بدنی 27,000 دانلود
مقیاس ریاضی برای کودکان MASC 20,000 دانلود
مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل 20,000 دانلود
پکیج طرحواره درمانی هیجانی 10,000 دانلود
پکیج آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا 20,000 دانلود
خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت 15,000 دانلود
پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل 15,000 دانلود
خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری 15,000 دانلود
پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری 15,000 دانلود
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز 15,000 دانلود
بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع 15,000 دانلود
پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن 15,000 دانلود
خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی 15,000 دانلود
پکیج آموزش مهارت های حل مسئله 25,000 دانلود
پروتکل پکیج آموزش ذهن آگاهی 20,000 دانلود
پروتکل ایماگوتراپی ( الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج) 25,000 دانلود
پروتکل و پکیج آموزشی مهارتهای زندگی 20,000 دانلود
پکیج آموزش هوش هیجانی 20,000 دانلود
پروتکل معنا درمانی فرانکل 20,000 دانلود
پروتکل مشاوره گروهی آدلر 15,000 دانلود
پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت 15,000 دانلود
پروتکل روان درمانی مثبت نگر 15,000 دانلود
پروتکل قصه درمانی کودکان 20,000 دانلود
پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته 20,000 دانلود
پروتکل درمان وسواس کودکان با رویکرد ACT 20,000 دانلود
پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی 20,000 دانلود
پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین 20,000 دانلود
پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ) 5,000 دانلود
مبانی نظری سلامت روانی ,رضایت جنسی ,مولفه های سلامت روانی ورضایت جنسی 25,000 دانلود
مبانی نظر مطالعه یا خواندن,اهداف مطالعه,سطوح مطالعه,انگیزه 27,000 دانلود
مبانی نظری خلاقیت ,رویکردهای مختلف خلاقیت,جهت گیری هدف پیشرفت،خود کارامدی 20,000 دانلود
مبانی نظری تفکر انتقادی,مولفه های تفکر انتقادی 27,000 دانلود
مبانی نظری بزهکاری,مفهوم بزهکاری,انواع بزهکاری,قتل,جرم،قتل های سریالی 27,000 دانلود
مبانی نظری مهارت های زندگی,ابعاد مهارتهای زندگی,سلامت روان,دیدگاههای سلامت روان 27,000 دانلود
مبانی نظری اعتیاد اینترنتی,اختلال اعتیاد به اینترنت,وابستگی به اینترنت,غرق شدن 27,000 دانلود
مبانی نظری اظطراب مرگ,خودشکوفایی,تصویر ذهنی از خدا 27,000 دانلود
مبانی نظری افسردگی,علائم ونشانه های اختلال افسردگی,افسردگی و وضعیت اجتماعی,صرع،اسیب شناسی در صرع 20,000 دانلود
مبانی نظری اضطراب و تعلل ورزی,آموزش مدیریت استرس,حل مساله اجتماعی 27,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتیازی متوازن, نقشه استراتژی 27,000 دانلود
مبانی نظری ورشکستگی,مراحل ورشکستگی ,ورشکستگی در ایران,مدل های پیش بینی درماندگی مالی 27,000 دانلود
مبانی نظری سطح افشاد,هموار سازی سود,مفاهیم سود ویژه,ابزار های هموار سازی سود مصنوعی, تكنیك ها ی هموارسازی سود, انگیزه های هموارسازی سود 27,000 دانلود
مبانی نظری کاربرد های مختلف سود,مفاهیم سود, اشخاص ذینفع و ذیحق در سود,ثبات پایداری سود،هموار سازی سود 27,000 دانلود
مبانی نظری کیفیت,هزینه های کیفیت،انواع هزینه های کیفیت,مزایای هزینه های کیفیت,مدال های هزینه های کیفیت 27,000 دانلود
مبانی نظری نوسانات بازار سهام,مدل سازی بازار سهام,اندازه گیری نوسان 27,000 دانلود
مبانی نظری نقد شوندگی, مبانی مدیریت سود 27,000 دانلود
مبانی نظری سیستم حسابداری در ایران، بازار سرمایه نوپای ایران،نسبت های مالی، شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت، صورت های مالی و نسبت های مالی 27,000 دانلود
مبانی نظری مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن، مفهوم سود در سطح ساختار، سود در سطح معانی، سود در سطح عمل، ثبات و پایداری سود 27,000 دانلود
مبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره، مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره،ترازنامه متورم 27,000 دانلود
مبانی نظری مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود 27,000 دانلود
مبانی نظری تحلیل رفتار هزینه ها،چسپندگی هزینه ها،مدیریت سود، چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود 27,000 دانلود

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی