X
عضویت در سیدو
صدسو

صدسو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولاتی که دارای عبارت 'كشا' هستند

گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات

گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات
گزارش کارآموزی زراعتجهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی نانوتكنولوژی و كاربرد آن دركشاورزی

گزارش کارآموزی نانوتكنولوژی و كاربرد آن دركشاورزی
گزارش کارآموزی نانوتكنولوژی و كاربرد آن دركشاورزی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مه‌ولایت (فیض‌آباد)

گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مه‌ولایت (فیض‌آباد)
گزارش کارآموزی زراعتجهاد كشاورزی شهرستان مه‌ولایت (فیض‌آباد) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

گزارش کارآموزی ترویج و زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه

گزارش کارآموزی ترویج و زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه
گزارش کارآموزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله

گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله
گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب
گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب در 73 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی

گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی
گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS
گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS در 215 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی

گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی
گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای كشاورزی

گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای كشاورزی
گزارش کاراموزی استانداردهای فعالیتهای كشاورزی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کاراموزی بررسی بانك كشاورزی مركزی

گزارش کاراموزی بررسی بانك كشاورزی مركزی
گزارش کاراموزی بررسی بانك كشاورزی مركزی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر

گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر
گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی

گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی
گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی
بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 16,000 تومان

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی
نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی
پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم كه فعالیتهای متنوع اثرات یك

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

طرح توجیهی بانک اطلاعات

طرح توجیهی بانک اطلاعات
طرح توجیهی بانک اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

تحقیق اثر سبوس گندم بر روی خواص خمیر

تحقیق اثر سبوس گندم  بر روی خواص خمیر
به کمک دستگاه فاینوگراف می توان میزان جذب آن آردی را که مورد نیاز است برای رسیدن به غلظت مناسب خمیر اندازه گیری کرد • درصد سبوس اضافه شده و اندازه ذرات سبوس بر روی پارامترهای فارینوگراف تاثیر می گذارد • در نتیجه افزایش سبوس (بخصوص ذرات سبوس ریزتر ) به طور معمول منجر به افزایش جذب

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

تحقیق آلاینده های خاك

تحقیق آلاینده های خاك
مقدمه خاک یک توده ی بیجان نیست بلکه درآن علاوه بر مواد آلی ومعدنی_ هواوآب_ موجودات زنده نظیرباکتریها_قارچها_کرمهای خاکی وغیره نیزوجوددارند این موجودات هم درخواص شیمیایی خاک و تغذیه ی گیاه(تجزیه ی مواد اآلی تبدیل آن به مواد غذایی برای گیاه وهوموس وحل یا قابل جذب کردن مواد معدنی با کمک گازکربنیک حاص

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

تحقیق باروری زیتون

تحقیق باروری زیتون
نیازهای گرده افشانی گرده افشانی زیتون غالباً توسط باد صورت می‌گیرد بنابراین وجود آب و هوای مناسب و مساعد عاملی مهم و تعیین كننده در گرده افشانی و تشكیل میوه به شمار می‌رود در فصل گلدهی ‌بارندگی سبب شكسته شدن گرده و كاهش تلقیح و در نتیجه پوك ماندن مغز میوه می‌گردد حال آن‌كه درجه حرارت بالا به ویژه

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تحقیق باروری و حاصلخیزی

تحقیق باروری و حاصلخیزی
باروری حاصلخیزی قبل از بحث در مورد رژیم مناسب برای چمن ، ممكن است آزمایش اینكه گیاهان چگونه برای بقا سازمان دهی شده اند قبل از مداخله انسان، ارزشمند است، هیچ بحثی نیست كه چمن نیاز به بارور كردن دارد، اما با كمان تعجب نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم، كلسیم، منزیم، سولفور، عناصر سازمان دهندة دیگر تنه

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان