X
عضویت در سیدو
صدسو

صدسو

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولاتی که دارای عبارت 'داروسازی' هستند

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در كارگاه الكترونیك

گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در كارگاه الكترونیك
گزارش کارآموزی داروسازی ثامن در كارگاه الكترونیك در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش كارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی

گزارش كارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی
گزارش كارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی در 105 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن

گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن
گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش كارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی

گزارش كارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی
گزارش كارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 17,000 تومان

پاورپوینت دارو سازی

پاورپوینت دارو سازی
بررسی داروسازی در قالب 17 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی الحاوی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در  شركت داروسازی الحاوی
گزارش کارآموزی حاضر در 96 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی مدیریت و مدیریت صنعتی با رعایت تمام اصول گزارش نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 90

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 90
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 88

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 88
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 89

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 89
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 87

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 87
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 86

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 86
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 85

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 85
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 84
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 83
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 82
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 81
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 80

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 80
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 89

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 89
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی کوثر در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 88

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 88
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی کوثر در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 87

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 87
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی کوثر در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان